Toàn cảnh văn phòng Công Ty The Coi tại Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Nguồn: Công Ty The Coi