VÌ SAO CHỌN TRUONG DINH HOLDING

Hơn 29 năm hình thành và phát triển, trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực, sự đa dạng tại các công ty có nghĩa là có thể có một vai trò cho bạn. Với TDH, chúng tôi xem con người là tài sản vô giá và yếu tố quyết định đối với sự thành công của Công ty. Tại đây, sự nghiệp của các bạn sẽ được phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Công ty.

Lợi ích: Giúp bạn phát huy hết tiềm năng cả về chuyên môn lẫn đời sống cá nhân, tạo nền tảng cho những kế hoạch lâu dài của bạn.

Đổi mới: Giao phó trách nhiệm cho bạn và khuyến khích những sáng tạo trong công việc, bởi đây chính là chìa khóa dẫn đến thành công.

Phát triển nghề nghiệp: Ngoài những khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm, môi trường đa dạng của Truong Dinh Holding còn giúp bạn va chạm và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu song hành trong suốt sự nghiệp của bạn sau này.

Liên kết: Truong Dinh Holding khuyến khích và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, team-building, du lịch định kỳ hàng năm và các cuộc thi để kết nối giữa và giao lưu giữa các phòng ban và giữa các thành viên trong nhóm các công ty tạo nên sự liên kết vững mạnh.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Vị trí
Công ty
Nơi làm việc
Hạn cuối
Ứng tuyển
Truong Dinh Holding
TP. HCM
31/05/2021
Truong Dinh Holding
TP. HCM
31/05/2021
The Coi
TP. HCM & Đồng Nai
31/05/2021
The Coi
TP. HCM & Đồng Nai
31/05/2021
The Coi
TP. HCM & Đồng Nai
31/05/2021
The Coi
TP. HCM & Đồng Nai
31/05/2021
The Coi
TP. HCM & Đồng Nai
31/05/2021
The Coi
TP. HCM & Đồng Nai
31/05/2021
The Coi
TP. HCM & Đồng Nai
31/05/2021
The Coi
TP. HCM & Đồng Nai
31/05/2021