Khách hàng : PTSC M&C/ Cuu Long JOC

Vị trí : Vũng Tàu

Sản phẩm : Bơm ly tâm trục ngang ngoại chuẩn API

Nhà sản xuất : Alweiller

Lưu lượng tối đa : 40 m3/h

Giai đoạn : 2017

Ứng dụng : Bơm nước tuần hoàn