TDH-TUYENDUNGX1200

Thư ký dự án

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công tác thư ký tổng hợp cho Dự án: Nhắc nhở, đôn đốc các hoạt động của Dự án đảm bảo đúng kế hoạch phê duyệt; Liên hệ với các nhà thầu chính, nhà thầu phụ trong việc thực hiện các bản vẽ và xử lý thông tin liên…

TDH-TUYENDUNGX1200

Trợ lý ban công nghệ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tiếp nhận, triển khai ý tưởng do Giám đốc Ban Công nghệ định hướng (Giám đốc); Phối hợp với các bộ phận trong Công ty để: nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng hệ thống văn bản theo yêu cầu của Giám đốc; Tìm kiếm, liên hệ và…

TDH-TUYENDUNGX1200

Họa viên kết cấu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai bản vẽ chi tiết (shop drawing) kết cấu Bóc tách, thống kê khối lượng phần kết cấu Quản lý công việc được giao để đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc đáp ứng yêu cầu của công ty Tham gia khảo sát, giám sát khi được yêu…

TDH-TUYENDUNGX1200

Kỹ sư thiết kế kết cấu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Khảo sát hiện trạng, vị trí công trình…để phục vụ thiết kế kết cấu Phân tích, lựa chọn để đưa ra phương án kết cấu bền vững và kinh tế. Lập bảng tính, mô hình tính toán theo tiêu chuẩn hiện hành. Giám sát chất lượng bản vẽ về mặt chuyên…

TDH-TUYENDUNGX1200

Họa viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Triển khai các bản vẽ thiết kế cho các dự án dưới sự chỉ đạo của Kiến trúc sư Thể hiện phương án 3D phối cảnh kiến trúc, nội thất Kiểm tra bản vẽ kiến trúc, nội thất, làm việc với các nhà thầu tư vấn thiết kế để điều chỉnh…