Trưởng phòng Tài chính

MÔ TẢ CÔNG VIỆCNhiệm vụ 1: Quản lý dòng tiền 1.1 – Hoạch định, kiểm soát sự luân chuyển dòng tiền trong Công ty. Thiết lập các qui định, qui chế tài chính – kế toán. 1.2 – Duy trì tính toàn vẹn của dòng tiền, cân bằng thu chi, khả năng thanh khoản. Hiểu…