GIỚI THIỆU

Công ty Truong Dinh Holding (TDH) được thành lập với mô hình Công ty mẹ để tập trung sức mạnh của toàn hệ thống về tài chính, về kinh nghiệm và hệ thống quản trị. TDH hiện nay có 6 Công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực Dầu khí, Bất động sản và Đầu tư.

Cách đây hơn 30 năm, các Công ty của TDH đầu tiên được biết đến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Cho đến nay, các sản phẩm – dịch vụ của các công ty được phục vụ cho các khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau: Dầu Khí, Điện, Khai khoáng, Luyện kim,…

Bên cạnh đó bất động sản môi trường là ngành mà TDH mở rộng phát triển, với định hướng lấy việc bảo vệ môi trường làm gốc, giúp lao động địa phương tiếp cận nguồn lợi tức, và những sản phẩm thân thiện với môi trường cho người sử dụng.

Đối với lĩnh vực đầu tư, TDH đã tham gia từ rất sớm – năm 2006. Cho đến nay, danh mục đầu tư của TDH đã rất lớn nhưng tập trung và hiệu quả, có thể cung cấp nguồn lực mạnh mẽ để TDH tự tin đầu tư các dự án, doanh nghiệp có quy mô lớn.

TDH đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ khách hàng, từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới, từ các thế hệ nhân viên để có được vị thế như ngày hôm nay.

Giới thiệu background

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực: Là sự liêm chính, ngay thẳng, là thượng tôn pháp luật. Chính trực sẽ giúp mỗi con người hình thành được nhân cách tốt và gia tăng uy tín cá nhân, tạo nên giá trị lớn nhất của TDH.

Chuyên nghiệp: Là sự ý thức về trách nhiệm của mình đối với công việc và quyết tâm thực thi trách nhiệm đó. Chuyên nghiệp là nền tảng để phát triển tinh thần đồng đội và hiệu suất công việc, đó là mục tiêu quan trọng nhất của TDH.

Minh bạch: Là sự trung thực, thẳng thắn và cởi mở trong mọi vấn đề. Minh bạch với đối tác, khách hàng, cơ quan quản lý hay với nội bộ của tổ chức đều nhằm mục tiêu xây dựng niềm tin – Tài sản lớn nhất của TDH.

TDH Core Values background Vi
TDH Core Values background Vi

TẦM NHÌN

Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực Năng lượng, phát triển Bất động sản Môi trường gắn với công nghệ xanh và sạch.

Vision background